Клітина. Тканини рослини.
Будова рослинних клітин та тканин 

Клітини рослин складаються з:
1-клітинної оболонки,
2-цитоплазми,
3-ядра.


Цитоплазма містить різноманітні органели та включення:
1-пластиди,
2-вакуолі,
3-клітинний сік.


Ядро містить спадкову інформацію. Клітини розмножуються поділом.


У вищих рослин розрізняють такі тканини:

1-твірні,
2-основні,
3-покривні,
4-механічні,
5-провідні.
Клітини провідних і механічних тканин часто об'єднані в судинно-волокнисті пучки.

 

Цікаво знати

Честь відкриття клітини належить відомому англійському дослідникові Роберту Гуку (1635-1703). Гук розглядав за допомогою мікроскопа клітини корку, живі клітини моркви, кропу та лопуха. Він підрахував, що один кубічний дюйм (один дюйм дорівнює 25,4 мм) може вмістити близько 125 мільйонів клітин.

 

Відеотека 
Переглянути інформацію за темою у відеоформаті.

 

 

  

 

Клітина  найменша жива система, яка може здійснювати життєві функції. За зовнішнім видом клітини рослин різноманітні.

Клітинна оболонка  щільна прозора оболонка, яка відмежовує внутрішній зміст клітини від зовнішнього середовища.

Цитоплазма — внутрішнє середовище клітини, що міститься між клітинною оболонкою та ядром.

Ядро — округлене тільце, яке зберігає та захищає спадкову інформацію рослини та регулює всі процеси її життєдіяльності.

Пластиди  клітинні органели, в яких утворюються і нерідко накопичуються органічні речовини.

Хлоропласти  пластиди зеленого кольору, тобто містять хлорофіл, в яких здійснюється фотосинтез.

Хромопласти пластиди червоного, помаранчевого й жовтого кольору, що зумовлюють яскраве забарвлення органів рослин, яке принаджує комах для запилення та поширення насіння.

Лейкопласти  безбарвні пластиди, в яких накопичується крохмаль.

Куляста вакуоля  органела клітин, що заповнена клітинним соком і відокремлена від цитоплазми мембраною.

Тканина  група клітин, що мають подібну будову і виконують однакові функції.

Судини  мертві порожнисті клітини, по яких від кореня до листків рухається вода з розчиненими в ній мінеральними речовинами.

Ситоподібні трубки  живі клітини, які проводять органічні речовини від листків до кореня та інших органів рослин.

 

 КЛІТИНА. БУДОВА КЛІТИНИ
 

Форма клітин може нагадувати призму, спіраль, куб, овал, циліндр. Форма клітин залежить від їх розміщення  в організмі рослин та функцій, які вони виконують. 

 

Кожна клітина має клітинну оболонку, яка захищає клітину від шкідливого впливу зовнішнього середовища, висихання, забезпечує опору та надає форму. Клітинна оболонка пронизана мікроскопічними отворами – порами, через які відбувається обмін речовин. До складу оболонки рослин входить целюлоза, що надає їй постійної форми та міцності.

 

Усередині клітина заповнена цитоплазмою. У ній містяться всі органели клітини. Цитоплазма об’єднує їх і забезпечує процеси життєдіяльності клітини.

 

Ядро оточене подвійною оболонкою, має одно або кілька ядерець. Воно відповідає за ріст клітини, її розмноження, або поділ. Основна функція ядра – передача спадкової інформації від материнської клітини до дочірніх.

 

Характерною ознакою рослинних клітин є наявність пластид, які бувають трьох типів: хлоропласти, хромопласти, лейкопласти.

 

У центрі клітини знаходиться куляста вакуоля, у молодих клітин їх декілька. Якщо вакуоля вдосталь наповнена водою, то вона схожа на повітряну кулю. Стиглі плоди, соковиті стебла рослин мають великі вакуолі.


Кожна жива клітина дихає, живиться, росте і розмножується. Із навколишнього середовища до неї постійно надходять необхідні речовини. Обмін речовин між клітиною і навколишнім середовищем забезпечують клітинна оболонка і цитоплазма. Розмноження клітин відбувається під контролем ядра. Клітинам властива подразливість. Проявом відповіді клітини на дії ззовні є рухи її цитоплазми.

 

 ТКАНИНА. ВИДИ ТКАНИН

 

Клітини в організмі рослин об’єднані в групи. Із тканин побудовані органи рослин.


 

До рослинних тканин належать: 

1. Твірна тканина. Твірною тканиною у рослин є камбій. Твірна тканина розташована на верхівці стебла та кінчику кореня. Це група живих клітин веретеноподібної форми, які мають велике ядро, тоненьку оболонку і щільно прилягають одна до одною.

Функцією твірних тканин є утворення нових клітин шляхом поділу, завдяки чому кількість клітин у рослини постійно збільшується. Із клітин твірної тканини формуються всі інші типи тканин.

 

2. Покривна тканина представлена шкіркою, яка покриває всі органи рослини і корком. Вона захищає рослину від дії несприятливих умов навколишнього середовища, забезпечують газообмін. Покривну тканину утворюють живі (покривна тканина шкірки листка і стебла) або мертві (тканина кори дерева і кореня) клітини, які щільно прилягають одна до одної.


3. Основна тканина знаходиться під покривною. Вона вистилає проміжки між різними тканинами. Клітини цієї тканини можуть бути великими та дрібними, з тонкими або потовщеними оболонками.

 

Розрізняють: 

- Фотосинтезуючу.
Фотосинтезуючі  тканини забезпечують фотосинтез. Їх клітини мають тонку оболонку, хлоропласти та велику вакуолю. Це основна тканина листків рослини.

- Механічну.
Механічна тканина надає рослині міцності. Ця тканина складається з видовжених мертвих клітин з потовщеними оболонками. 

- Запасаючу.
У запасаючих тканинах накопичуються про запас поживні речовини (зерна крохмалю, краплі олії, цукри).

 

4. Провідна тканина забезпечує транспортування речовин у рослині, зв’язує її наземну і підземну частини. Рослини мають два типи провідних рослин. Одна з них представлена судинами, а другий тип складається з ситоподібних трубок. Судини забезпечують висхідний рух речовин у рослині, а ситоподібні трубки – низхідний.