Интересное

Самостійні частини мови

 

Частина мови

Чим виступає
в реченні (найчастіше)

Що означає

На яке питання відповідає Як змінюємо
іменник підмет предмет хто? що? за числами і відмінками
прикметник означення ознаку предмета який? яка? яке? які? чий? чия? чиє? чиї? за родами, числами і відмінками
займенник підмет вказує на особу або предмет, не називаючи їх хто? що? за відмінками
числівник обставина кількість або порядок предметів при лічбі скільки? котрий? котра? котрі? котре? за відмінками, родами і числами

дієслово

присудок

дію предмета

що робить?
що робив?
що зробить?

за часами, числами, особами і родами
прислівник обставина

різні ознаки дії

як? де? куди? звідки? коли? навіщо? не змінюємо!