Интересное

Як зробити аналіз вірша

 

1.

Напишіть ім’я та дату народження автора, назву вірша і дату його написання. Якщо потрібно, вкажіть декілька подій з біографії поета, які вплинули на створення аналізованого вірша.

2.

Вкажіть тему вірша. Запитайте себе: «Про що говорить поет у цьому вірші?». Віршовані твори можуть бути про любов, патріотизм, політику. Деякі описують пейзажі і красу природи, інші є роздумами на філософські теми.

Визначте ідею або головну думку твору. Подумайте, що саме хотів донести до читача поет, яке «послання» криється в його словах. Основна думка відображає ставлення поета до написаного, вона є ключовим фактором для істинного розуміння літературного твору. Якщо автор твору торкнувся відразу кілька проблем, перерахуйте їх і виділіть одну в якості головної проблеми.

3.

Зробіть аналіз сюжету. Напишіть, що відбувається у творі, виділіть основні події та конфлікти. Пропустіть цей пункт аналізу, якщо вірш безсюжетний.

4.

Визначте художні засоби і стилістичні прийоми, до яких вдавався автор в даному творі. Наведіть конкретні приклади з вірша. Вкажіть, з якою метою автор використовував той чи інший прийом (стилістичні фігури, тропи тощо), тобто який ефект був досягнутий. Наприклад, риторичні запитання і звернення підвищують увагу читача, а використання іронії говорить про глузливе відношення автора і т.п.

5.

Проведіть аналіз особливостей композиції вірша. Вона складається з трьох частин. Це розмір, рима і ритм. Розмір можна вказати схематично, щоб було видно, на якій склад падає наголос. Наприклад, в чотиристопним ямбе наголос падає на кожен другий склад. Прочитайте один рядок з вірша вголос. Так вам буде простіше зрозуміти, як падає наголос. Спосіб римування зазвичай вказується з використанням позначень «а» і «б», де «а» — один тип закінчення рядки вірша, а «б» — другий тип.

6.

Вкажіть особливості образу ліричного героя. Бажано не пропускати цей пункт в аналізі вірша. Пам’ятайте, що в будь-якому творі присутній авторське «Я».

7.

Визначте літературний напрямок, до якого належить твір (романтизм, сентименталізм, модернізм і т.п.).
Вкажіть жанр, до якого належить вірш (елегія, поема, сонет і т.п.).

8.

Розкажіть про ваше особисте ставлення до вірша. Вкажіть, які емоції він у вас викликає, про що змушує замислитися.