Обери тему:

Усна народна творчість. Родинно-побутові пісні
“Місяць на небі, зiроньки сяють”, “Цвіте терен, цвіте терен”, “Сонце низенько, вечір близенько”
“В кінці греблі шумлять верби”, “За городом качки пливуть”, “Світи, світи, місяченьку”, “Лугом іду, коня веду”

Українське весілля
“До бору, дружечки, до бору”, “А брат сестрицю та й розплітає”, “Розвий, сосно, сімсот квіток”, “Летять галочки у три рядочки”, “Ой матінко, та не гай мене”
Українські народні балади
“Бондарівна”, “Ой летіла стріла”, “Ой на горі вогонь горить”, “Козака несуть”

Українська середньовічна література ХІ—ХV ст.
Розвиток писемності після хрещення Руси-України (988 р.) Найдавніші рукописні книги Київської Русі (Остромирове Євангеліє, Ізборник Святослава).

Перекладна література
Біблія (фрагменти)

Легенди: про створення світу, про перших людей Адама і Єву, про потоп на землі.
Легенди: про Вавилонську вежу, про Мойсея. Десять заповідей.
Притча про блудного сина. Притча про сіяча.


Біблія — Святе письмо (Старий і Новий Заповіти) і збірки літературних пам’яток (Книга Буття, Книга Псалмів, Пісня пісень).

Біблійні книги в давній Україні: Псалтир (молитви), Євангелії (про Ісуса Христа), Апостол (про Його учнів). Українські переклади Біблії (П. Куліш, І. Пулюй, І. Нечуй-Левицький, І. Огiєнко, І. Хоменко та ін.). Використання біблійних тем, сюжетів, мотивів, образів у світовій та українській літературах.

Література княжої Руси-України. Літописи як історико-художні твори


“Повість минулих літ”.

Києво-Печерський Патерик як пам’ятка житійної літератури, місце його укладання, головні герої. Зміст оповідання про Прохора чорноризця.

Українська література ренесансу і бароко. Історично-мемуарна проза
Загальні відомості про козацькі літописи (Самовидця, Г. Грабянки, С. Величка), “Історія русів”.
Іван Величковський
Фігурні (курйозні) вірші 
Семен Климовський
"Їхав козак за Дунай"
Драматургія. Вертеп

Поезія Григорія Сковороди
Збірка “Байки харківські”: “Бджола та Шершень”, “Собака і Вовк”,
“Всякому місту — звичай і права”, “De libertate”;
Збірка “Сад божественних пісень”;

Філософські трактати “Вступні двері до християнської добронравності”.

Іван Котляревський
"Енеїда",
"Наталка Полтавка"
Григорій Квітка-Основ’яненко
"Конотопська відьма"
Література українського романтизму
П.Гулак-Артемовський “Рибалка”,
Є.Гребінка “Українська мелодія”,
М.Костомаров “Соловейко”,

В.Забіла, “Соловей”,
М.Петренко, “Небо”,
М.Шашкевич “Веснівка”
Микола Гоголь
"Вечір проти Івана Купала"
Поезія Тараса Шевченко
“До Основ’яненка”, “На вічну пам’ять Котляревському”, “Думка”
Т. Шевченко
"Гайдамаки"
Т. Шевченко
"Кавказ", "Чигрине, Чигрине...", "Великий льох", "Стоїть в селі Суботові..."
Т. Шевченко
"Сон" ("У всякого своя доля..."), "І мертвим, і живим, і ненарожденним..."
Т. Шевченко
"Садок вишневий коло хати...", "Доля", "Росли укупочці, зросли..."

П. Куліш
"До рідного народу", "Троє сходинок", "Заворожена криниця", "Чорна рада"

Марко Вовчок
"Максим Гримач"

Іван Липа
"У невідому путь"

Іван Багряний
"Тигролови"

Василь Герасим’юк
"Чоловічий танець", "Перший сніг", "Жива ватра"

 

Основні поняття

 

родинно-побутові пісні;

традиці́йна наро́дна тво́рчість;

фольклор;

- пі́сня;

обряд;

весі́лля;

- весільні пісні;

- бала́да;

легенда;

- притча;

- біблія;

літописи;

епос;

патерик;

- козацькі літописи;

- силабі́чне віршува́ння;

- бароко;

- ознаки ба́йок;

- афори́зм;

- трактат;

- філософія;

- основні положення християнської етики;

романтизм;

- ознаки фольклорного романтизму;

романтичний історизм;

поетичні жанри романтизму;

- вірш-послання;

- поема;

- сатира;

анафора;

- верлібр;

- алюзія