Загальна характеристика вищих спорових рослин
Класифікація вищих спорових рослин 

1. відділ Мохоподібні, або Мохи (25 тис. видів; в Україні - близько 800 видів);

2. відділ Плауноподібні, або Плауни (400 видів);

3. відділ Хвощеподібні, або Хвощі (32 види);

4. відділ Папоротеподібні, або Папороті (10 тис. видів).

 

Цікаво знати

У Карпатах на скелях та в печерах існує особливий вид мохів – 
схістостега периста – зелена нитка, що проростає зі спор цього моху сягає значних розмірів і здатна світитися в напівтемряві. Особливі лінзоподібні клітини вловлюють слабке світло та спрямовують його на хлоропласти, завдяки чому мох світиться зеленим кольором. Світіння цього моху породило народні легенди про гномів, які ночами в печерах із ліхтарями охороняють скарби.

 

Відеотека 
Переглянути інформацію за темою у відеоформаті.

 

 

  

 

Вищі спорові рослини — група наземних рослин, які розмножуються та поширюються за допомогою спор.

Цикл відтворення  сукупність статевого і нестатевого поколінь.

Спорофіт — особина нестатевого покоління, на якому є органи спороношення і спори.

Гаметофіт — особина статевого покоління, на якому є статеві органи і гамети.

Чергування поколінь  зміна статевого покоління нестатевим у циклі розвитку рослин.

 

 
 ПЕРЕДУМОВИ ВИХОДУ РОСЛИН НА СУХОДІЛ
 

Вивчаючи давні викопні рештки  рослин і тварин, учені дійшли висновку, що клімат Землі, її атмосфера, обриси материків і океанів багато разів змінювались. Поява атмосферного кисню й озонового  шару дала змогу живим організмам вийти на суходіл.

 

Вважають, що перші наземні рослини з’явилися близько 450 млн. років тому на мілині водойм. Вони мали тіло, яке не було чітко розчленоване на кореневу і стеблову частини. Роль листків виконували луски, гілки вилчасто галузилися. Таке галуження характеризується постійним роздвоєнням осі стебла при утворенні нових гілок, і, як вважають учені, є примітивною ознакою. На верхівках деяких гілок розміщувалися спорангії, у яких дозрівали спори. Як і сучасні, перші наземні рослини мали покривну,  провідну та основну тканини, але ще не мали механічної, тому заввишки були не більше як півметра.


Подібні за будовою вимерлі організми належать до відділу Риніофіти і вважаються перехідною ланкою до вищих рослин. 

 

 ОСОБЛИВОСТІ БУДОВИ ВИЩИХ СПОРОВИХ РОСЛИН

 

Вищі спорові рослини - наземні організми, і лише деякі з них пристосувалися до життя у водному середовищі. При величезній різноманітності зовнішнього вигляду ці рослини мають спільні риси будови. 


Різноманітність вищих спорових рослин: мохи (1), плауни (2), хвощі (3), папороті (4).

 

Тіло спорових (крім мохів) поділяється на корінь і пагін. У зв’язку з переходом до наземного способу існування у спорових  рослин виникають тканини: покривні, механічні та провідн.

 

Покривні тканини захищають рослини від висихання, вони мають продихи для газообміну і випаровування.

Механічна тканина забезпечує рослині опóру. Вона розташована під покривною тканиною.

Провідна тканина здійснюється рух речовин від кореня до листків і навпаки.

Простір між покривною, механічною та провідною тканинами у спорових заповнений основною тканиною, що виконує фотосинтезуючу та запасаючу функції.

 

 РОЗВИТОК І РОЗМНОЖЕННЯ СПОРОВИХ РОСЛИН

 

 

Нестатево ці рослини розмножуються  спорами, що і визначило їх назву.

 

Органи рослин, у яких утворюються спори, називають  спорангіями. Спори слугують не тільки для розмноження, а й для розселення цих рослин.

 

Вищі спорові рослини здатні розмножуватись і статево.
Але для запліднення вищим споровим рослинам потрібне вологе середовище. Тому в посушливих регіонах ці рослини трапляються рідко.

 

У спорових рослин розвиток відбувається шляхом низки перетворень зі зміною поколінь – статевого  і нестатевого.

Чергування поколінь виникло ще в деяких водоростей (бурих, зелених), а для вищих рослин є обов’язковим.

 

Нестатеве покоління...

 

Нестатеве покоління (спорофіт) для розмноження утворює нестатеві клітини – спори.

 

... перетворюється у статеве...

 

Зі спори виростає заросток, на якому формуються жіночі та чоловічі статеві органи. В них визрівають гамети. Гамети беруть участь у заплідненні. Запліднення відбувається лише у водно-краплинному середовищі, тому спорові рослини поширені на вологих ділянках суходолу, хоча деякі існують навіть у пустелях.

 

... і знову змінюється нестатевим.

 

Із зиготи, яка утворюється після запліднення, виростає спорофіт. Цикл розвитку починається знову. В рослин різних систематичних груп гаметофіт і спорофіт мають різний вигляд.