Обери тему:

БУДОВА ТА ЖИТТЄДІЯЛЬНІСТЬ КЛІТИНИ

Основні процеси життєдіяльності рослини.
Клітина, тканини, органи рослини, їх функції та взаємозв’язок.
Середовища існування рослин. Зв’язки рослин із іншими компонентами екосистем. Відповідь рослин на подразнення.
РОЗМНОЖЕННЯ І РОЗВИТОК РОСЛИН
Органи рослини, їх функції та взаємозв’язок.
Нестатеве розмноження, його види. Вегетативне розмноження. Регенерація у рослин. 
Статеве розмноження. Будова та різноманітність квіток. Суцвіття. Запилення, запліднення.
Насінина, плід, їх будова. Вплив умов середовища на прорастання насінини.
Ріст і розвиток рослин. Сезонні явища у житті рослин.
 ВОДОРОСТІ
Загальна характеристика водоростей. Середовища існування. Пристосувальні риси будови й життєдіяльність водоростей.
Різноманітність водоростей, їх значення в природі та в житті людини.
 ВИЩІ СПОРОВІ РОСЛИНИ
Загальна характеристика вищих спорових рослин.
Мохоподібні. Середовища існування. Пристосувальні риси будови і процесів життєдiяльності. Значення вищих спорових рослин у природі та в житті людини.
Плауноподібні. Середовища існування. Пристосувальні риси будови і процесів життєдіяльності
Хвощеподібні. Середовища існування. Пристосувальні риси будови і процесів життєдіяльності
Папоротеподібні. Середовища існування. Пристосувальні риси будови і процесів життєдіяльності
Значення вищих спорових рослин у природі та в житті людини
ГОЛОНАСІННІ
Загальна характеристика голонасінних. Середовище існування. Пристосувальні риси будови й життєдіяльність голонасінних.
Різноманітність голонасінних рослин. Значення у природі та в житті людини.
ПОКРИТОНАСІННІ
Загальна характеристика. Класифiкація покритонасінних.
Характеристика класів і окремих родин.
Значення покритонасінних рослин у природі й у житті людини. Сільськогосподарські, лікарські, декоративні рослини. 
ГРИБИ
Загальна характеристика грибів.
Різноманітність грибів. Поширення, середовища існування.
Значення грибів у природі і в житті людини.
ЛИШАЙНИКИ
Загальна характеристика лишайників як симбіотичних організмів.
Значення лишайників у природі й у житті людини.
 

Основні поняття

 

- фотосинтез
- дихання
- хромосоми
- продихи
- живлення
- висхідний рух
- низхідний рух
- клітина
- клітинна оболонка
- цитоплазма
- ядро
- пластиди
- хлоропласти
- хромопласти
- лейкопласти
- куляста вакуоля
ситоподібні трубки
-
основні функції органів рослин
- орган
- корінь
- коренева система
- стрижнева коренева система
- мичкувата коренева система
- пагін
- вузол
- міжвузля
брунька
- стебло
- черешок
- листкова пластина
- ризоїди
- нестатеве розмноження
- вегетативне розмноження
спори
- щеплення 
- прищепа

- регенерація
- способи розмноження рослин