Основні процеси життєдіяльності рослини
 Особливості процесів життєдіяльності
рослин

- фотосинтез
(за допомогою зелених пігментів-хлорофілів);

- ріст
(необмежений);

- живлення
(автотрофне з використанням сонячної енергії);

- дихання
(необхідний кисень);

- транспорт речовин
(за допомогою провідних тканин).

 

Цікаво знати

Аналіз найстаріших осадових порід дозволяє припустити, що ранні форми фотосинтезу могли виникнути майже 3,8 мільярда років тому – не так довго після того, як на Землі з’явилося життя. Якщо це дійсно так, то фотосинтез виник майже за 1,5 мільярда років до появи кисню в атмосфері нашої планети.

 

Відеотека 
Переглянути інформацію за темою у відеоформаті.

 

 

 

  

 

Рослина  відкрита система, життєдіяльність якої обумовлена внутрішніми і зовнішніми зв’язками.

Фотосинтез  процес утворення органічних речовин з вуглекислого газу та води під дією сонячного світла.

Дихання — процес окиснення органічних речовин, що супроводжується їх розпадом на воду та вуглекислий газ із виділенням енергії.

Хромосоми — спадковий матеріал організму.

Продихи  спеціальні щілини, через які відбувається газообмін між рослиною і зовнішнім середовищем.

Живлення   процес поглинання і засвоєння рослинами поживних речовин, необхідних для підтримання процесів життєдіяльності.

Висхідний рух  рух розчинених мінеральних речовин від кореня по стеблу до листків.

Низхідний рух  рух органічних речовин, що утворилися під час фотосинтезу, по корі пагона від листків до кореня.

 

ОСНОВНІ ПРОЦЕСИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ РОСЛИН
 

1. Ріст і розвиток.
Рослини постійно ростуть і розвиваються. Протягом всього життя рослина формується від зародка до дорослої рослини, проходячи всі стадії розвитку.

 

2. Фотосинтез та дихання.
Рослина існує завдяки надходженню речовин і енергії з навколишнього середовища і постійно обмінюється з ним як речовиною так і енергією. Рослини засвоюють сонячну енергію для синтезу органічних речовин. Частину їх вони використовують для підтримання свого існування: росту, розвитку й розмноження. Процеси, які забезпечують обмін речовин, це, перш за все, фотосинтез та дихання. Під час дихання рослина поглинає кисень та виділяє вуглекислий газ.

 

3. Розмноження.
Усе живе розмножується, завдяки чому підтримується життя на планеті. Рослини здатні розмножуватись як статевим способом – за допомогою статевих клітин, так і нестатевим – за допомогою спор або вегетативних органів. Інформація, необхідна для життя та розвитку і розмноження рослин, міститься в хромосомах рослин

 

4. Подразливість.
Рослини активно реагують на зміни в навколишньому середовищі. Вони здатні пристосовуватись до середовища існування.

 

ФОТОСИНТЕЗ І ДИХАННЯ РОСЛИН

 
Фотосинтез відбувається на світлі у хлоропластах клітин листка за допомогою пігменту хлорофілу. Саме він надає рослині зелене забарвлення. У процесі фотосинтезу виділяється кисень. Він необхідний для дихання живих організмів, перебігу процесів окиснення в неживій природі. Саме завдяки фотосинтезу відбувається постійне поповнення кисню в атмосфері. Виділення кисню у процесі фотосинтезу супроводжується засвоєнням рослинами вуглекислого газу, що виділяється під час дихання людей, тварин, рослин, а також в результаті роботи промислових підприємств та транспорту.

Великий внесок у дослідження процесу фотосинтезу належить видатному вченому К. А. Тимірязєву.


Саме він установив, що сонячна енергія перетворюється на хімічну енергію органічних речовин у дрібних органелах рослинних клітин – хлоропластах.


Дихання не обмежується процесами окиснення, що відбуваються в клітині. Рослини постійно дихають – поглинають з повітря кисень та виділяють вуглекислий газ. Починається дихання з газообміну між організмом рослини і середовищем її життя. Рослини не мають спеціальних органів дихання. У цьому процесі беруть участь усі органи рослини. В одноклітинних рослин кисень потрапляє в клітину шляхом дифузії. У багатоклітинних наземних рослин на листах є продихи. Кисень з атмосферного повітря надходить у клітини. За допомогою кисню в рослині відбувається окиснення органічних речовин, утворених під час фотосинтезу, і вивільнення енергії.

 

 ЖИВЛЕННЯ РОСЛИН

 

Розрізняють повітряне або листкове і грунтове або кореневе живлення.


Грунтове живлення. Рослини за допомогою кореня поглинають з грунту необхідні мінеральні речовини лише в розчиненому стані. Тому велике значення має наявність у грунті води. У мінеральних речовинах, які поглинає рослина, містяться різні хімічні елементи, які рослина використовує для утворення необхідних для неї органічних сполук: білків, вуглеводів, нуклеїнових кислот. Наявність  необхідної кількості і складу мінеральних речовин у грунті є умовою нормального функціонування рослинного організму. Для забезпечення рослин необхідними хімічними елементами у збіднений грунт вносять добрива.

 

Повітряне живлення. Ще у XVIII ст. видатний російський вчений М. Ломоносов висловив думку про повітряне живлення рослин, а англійський хімік Дж. Прістлі  довів, що рослини виділяють газ, необхідний для дихання. Пізніше було встановлено, що таке явище можливе лише за наявності сонячного світла та вуглекислого газу. Мова йде про фотосинтез – основу повітряного живлення. Вуглекислий газ потрапляє з атмосферного повітря у клітини рослини через продихи.

 

 ТРАНСПОРТУВАННЯ РЕЧОВИН

 

Корені рослин поглинають із грунту розчин мінеральних речовин. Просуваючись від клітини до клітини, вода з мінеральними речовинами потрапляє в центральну частину кореня. Звідти під дією кореневого тиску розчин підіймається по стеблу, потрапляє в кожну клітину листка. Вода, що надходить у клітину, використовується для процесів життєдіяльності, а частина її випаровується. Висхідний рух відбувається завдяки кореневому тиску та випаровуванню води листками рослини. У рослині постійно відбувається рух речовин: розчину мінеральних – від кореня до листків, і органічних – від листків до кореня та інших органів.