Агрегатні стани речовини. Рідини. Фізичні властивості рідин. Молекулярна будова рідин. Густина речовини.

Властивості рідин:

1) рідина набуває форми посудини, у якій вона перебуває;


2) рідини мають малу стисливість;


3) рідина зберігає свій об’єм.

 

  

 

Цікаво знати

Вода — єдина субстанція, яка зустрічається в природі в трьох формах: твердій (лід), рідкій і у вигляді газу.

 

Вчені виділяють 5 різних станів води в рідкому вигляді і 14 станів в замерзлому вигляді.

 

У склянці води міститься близько (8 септіліонів) молекул.

 

3% води на землі прісні; більша частина прісної води зберігається у замерзлому стані в льодовиках.

 

Морська вода замерзає при температурі —1,91°C.

 

Щодня з поверхні землі випаровується 1,000,000,000,000 (трильйон) тонн води.

 

Відеотека

Переглянути матеріали за темою у відеоформаті.

 

 

  

 

Агрегатні стани речовин  — твердий, рідкий та газоподібний.

Рідина — один з основних агрегатних станів речовини. Від газу рідина відрізняється тим, що зберігає свій об'єм, а від твердого тіла тим, що не зберігає форму.

 

АГРЕГАТНІ СТАНИ РЕЧОВИН. РІДИНИ
 

Речовина може перебувати в трьох станах: твердому, рідинному чи газоподібному. Ці стани речовини називають агрегатними станами.

 

Найпоширеніша на Землі рідина — вода.

 

Можна сказати, що рідина за своїми властивостями нагадує пісок: змінити форму піску дуже легко, але змінити об’єм даної маси піску — важко. Цю подібність рідини до піску, зумовлено молекулярною будовою рідини.

 

Унаслідок нагрівання рідини розширюються — значно менше, ніж гази, але значно більше, ніж тверді тіла. Це використовують, зокрема, для виготовлення рідинних термометрів — приладів для вимірювання температури.

 

Налийте в склянку воду до половини й повільно нахиліть склянку. Ви побачите, що поверхня води залишається горизонтальною. Причиною цього є плинність рідини: під дією сили земного тяжіння вода прагне зайняти щонайнижче положення. Саме через це вода й виливається з нахиленої посудини.

 
ВЛАСТИВОСТІ РІДИН
 

Всі рідини мають такі властивості:

 

Рідина набуває форми посудини, у якій вона перебуває..

Зумовлене це тим, що рідина має плинність, тобто дуже легко змінює свою форму під дією зовнішніх сил. На рідину в посудині діє сила тяжіння й тиснуть стінки посудини — ось чому рідина й набуває форми посудини.

 

Рідини мають малу стисливість.

Легко змінюючи свою форму, рідина в той самий час чинить значний опір стискові, тобто зменшенню об’єму. Цим рідини суттєво відрізняються від легкостисливих
газів.

 

Рідина зберігає свій об’єм. 

Об’єм рідини важко не тільки зменшити — його так само важко й збільшити. Тому на відміну від газу рідина не обов’язково займає весь об’єм посудини. На межі з повітрям рідина утворює вільну поверхню.

 

МОЛЕКУЛЯРНА БУДОВА РІДИН

 

Молекули в рідині розташовані впритул одна до одної, але в цьому розташуванні немає певного порядку. 

Молекули рідини хаотично рухаються, однак їхній рух значно обмежують молекули-«сусіди». Тому рух молекул рідини нагадує рух людей у натовпі: молекули «штовхаються», час від часу міняючись місцями одна з одною.

Рух молекул рідини.


Коли на рідину діють зовнішні сили, «перескоки» молекул в одному напрямку відбуваються частіше, ніж в інших, у результаті чого форма рідини змінюється. Оскільки ці «перескоки» відбуваються дуже часто, форма рідини змінюється так швидко, що ми кажемо: рідина тече.
 

 

ГУСТИНА РЕЧОВИНИ

 

Тіла, що складаються з однакової речовини, можуть мати різну масу: наприклад, маса води в повному відрі приблизно в 50 разів більша за масу води в повній склянці.

 

Для всіх тіл, що складаються з однакової речовини, відношення маси до об’єму однакове.

 

Відношення маси m однорідного зразка певної речовини до його об’єму V називають густиною ρ цієї речовини: ρ = m/V.

 

Густина є характеристикою речовини, а не конкретного тіла.


Одиницею густини в SI є 1 кг/м3 .

 

Дивною властивістю води, що відрізняє її від інших рідин, є те, що під час нагрівання від 0 °C до 4 °C вода не розширюється (але ж всі речовини при нагріванні розширюються), а стискується, унаслідок чого густина води є максимальною за температури 4 °C. Завдяки цьому взимку «важка» вода з температурою 4 °C опускається на дно річок і озер. Ось чому річки та озера в середніх широтах рідко промерзають узимку до дна (якщо вони не занадто мілкі).