Обери тему:

ОРГАНІЗМ ЯК ЖИВА СИСТЕМА

Органи рослин і тварин.
Властивості організмів. Ріст і розвиток
Живлення, його типи.
Дихання рослин і тварин. Значення дихання для організмів.
Обмін речовин і енергії.
Види розмноження рослин і тварин.
Значення пристосування організмів до умов існування. Поведінка рослин і тварин.

ПРИРОДНІ І ШТУЧНІ ЕКОСИСТЕМИ

Екосистема. Харчові ланцюги.
Екосистеми твоєї місцевості: ліс, степ та прісна водойма.
Використання людиною природних екосистем. Охорона екосистем.
Штучні екосистеми.
Ґрунт. Склад ґрунту. Різноманітність ґрунтів. Родючість ґрунту та способи її підвищення. Поняття про добрива.
Поле. Рослини та тварини поля.
Сад. Догляд за садом. Зелена архітектура. Значення штучних екосистем у житті людини.

РУКОТВОРНІ СИСТЕМИ

Машини та механізми, їх роль у житті людини. Речовини та матеріали, з яких їх виготовляють.
Сила. Види сил. Сили в живій природі.
Робота та енергія. Прості механізми.
Перетворення енергії. Енергозбереження.

БІОСФЕРА - НАЙБІЛЬШ ЖИВА СИСТЕМА

Склад та межі біосфери.
Людина і біосфера. Охорона біосфери. Червона книга.

УЗАГАЛЬНЕННЯ

Цілісність природи. Роль природничих знань у формуванні наукової картини світу. Науки, що вивчають природу.
 
 

Основні поняття

 

- вегетативний орган
генеративний орган
- коренева система
- біологічний ритм
- ріст
- розвиток
- живлення
- фотосинтез
- міксотрофи
- осмос
- автотрофи
- гетеротрофи
- аеробне дихання
- анаеробне дихання
- дифузія
- вегетативне розмноження
- генеративне розмноження
регенерація
продуценти
-
редуценти
-
консументи
ланцюг живлення
- екосистема
- ліс
- яруси лісу
- функції лісу
- степ
- водойма
заповідник
- біосферний заповідник
штучні екосистеми
ґрунт
- гумус
- ерозія
-
родючість ґрунту
- сівозміни
-
види ґрунтів
зелена архітектура
сила
- види сил
- деформація тіла
- динамометр

- силомір
тиск
- атмосферний тиск
- барометр
- вага тіла

- робота
- енергія
- кінетична енергія
- механічна енергія
- потенціальна енергія
- біосфера
- ноосфера