Обери тему:

Му  Family and  Friends (Моя родина та друзі)


Family (Родина)
Friends (Друзі)
Profession (Професії)

Closes (Одяг)
Food (Їжа)
Let's Have а Rest (Давайте відпочивати)
Nature апd weather (Погода і природа)
Arround Great Britain and Ukranian (Навколо Британії та України)
The  Place  Whеrе  l  Live (Місце де я живу)
Holidays and Traditions (Свята та традиції)
School  Life (Шкільне життя)
 

Граматика

 

- Рresent Simple Tense
(теперiшній простий час);


Past  Simple  Tense
(минулий простий час);


- Futurе  Simple  Tense  (майбутнiй  простий час);


- Present Continuous Tense
(теперiшнiй тривалий час);


-
Present Perfect Tense
(минулий завершений час)


Ступенi  порiвняння  прикметникiв;


- Займенник;

 

- Дієслово;


- Артикль